06 kwietnia 2012

a photo a day - part 1

Ha, jak na razie udaje mi się dotrzymać wyzwania i tworzę jedno zdjęcie dziennie, oraz jeden rysunek dziennie. Jest jednak trudno, bo w pracy dołączyła do mnie znajoma, którą szkolę aby przejęła po mnie projekt. Plan jest więc mega upakowany i czasem gdy wracam do domu nie mam już na nic siły. Ale już nie długo do Polski :)

Hah, as far as now I'm managing to follow the challenges and I'm making one photo and one drawing daily. It's hard though, 'cos at work I'm training my colleague whose going to take over my project. So the time schedule is packed tightly, and when I'm back home I'm to tired to do anything. But soon, I'll be back in Poland :)

Dzisiaj mam dla Was pierwszą porcję zdjęć według wskazówek FatMumSlim (blog), a w niedzielę pokażę wam moje ilustracje do wyzwania zaproponowanego przez Worqshop.

Today I have for you a first portion of photos made according to FatMumSlim (blog) April directions. On Sunday I will show you drawings I made for challenge proposed by Worqshop.


1. Your reflection/twoje odbicie 2. Colour/kolor 3. Mail/poczta 4. Someone who makes you happy/Ktoś kto Cię uszczęśliwia 5. Tiny/Mała (thats how I sometimes feel/Tak się czasami czuję)

Bardzo się cieszę, że podjęlam to wyzwanie, bo pozwala mi na chociaż odrobinę dziennej kreatywności. Gdyby nie ono, moje życie ogarnela by tylko praca. Do zobaczenia w niedzielę!

I'm so happy that I started this challenge, 'cos it gives me a little bit of daily creative time. Without it I would be doomed by work. See you Sunday!

6 komentarzy: