05 grudnia 2013

PL week 24 for Gossamer Blue

Hi there my dear readers on the first Thursday of December. Some of you may wonder weather I will continue with my album this month and the answer is "yes!". First of all what I'm showing are usually a month old memories, so these are from November. But what about the December ones and the December Memories album? I will do both. During this month I will show you my past PL weeks and current DM spreads so there will be lots of inspirations for you! On the side I'll be doing my PL with December weeks and probably I'll focus on the things that didn't find their way to DM album :)

Cześć moi drodzy czytelnicy tego pierwszego grudniowego czwartku. Może niektórzy z was zastanawiali się czy będę kontynuować pokazywanie PL w tym miesiącu. Odpowiedź brzmi "tak, będę!". Po pierwsze to co pokazuję obecnie to wspomnienia sprzed miesiąca, czyli teraz pokazuję wam tygodnie listopadowe. A co z tygodniami grudniowymi w czasie gdy będę robić album December Memories? Będę robiła obydwa. W ciągu tego miesiąca co czwartek będę pokazywać mój PL a co piątek tygodnie z albumu DM a więc czeka na was mnóstwo inspiracji. Na boku zaś będę robiła PLa z wspomnieniami z grudnia gdzie najprawdopodobniej skupię się na rzeczach które nie zmieściły mi się w albumie DM :)

 Materials: Simple Stories page protectors; WrMK page protectors; various Gossamer Blue December kits; 

This week was done using mixed December kits from Gossamer Blue. I was trying to focus on their lighter, brighter side, but don;t be afraid they are also full of lively colors. Week 24 in my album is focused around P's birthday. Just for fun I gave him this kitschy, pink Hello Kitty balloon :D This was also a week when we had the All Saints Day celebration and it got me wondering that I prefer to spend my time doing real halloween than visiting gloomy graves… but tradition is tradition.

Ten tydzień wykonałam na mieszance grudniowych kitów z Gossamer Blue. Starałam się wykorzystać ich jasną i lekką stronę, choć dla tych co lubią żywe kolory jest ich sporo w tych zestawach. Tydzień 24 w moim albumie skupia się w dużej mierze na urodzinach P. Dla fanu i przekory kupiłam mu wielki odpustowy, różowy balon z Hello Kitty :D W tamtym tygodniu było też dzień Wszystkich Świętych i to skłoniło mnie do pewnych rozmyślań, że chciałabym kiedyś jeszcze raz przeżyć prawdziwe Haloween zamiast ponurego odwiedzania grobów… ale tradycja to tradycja.

left side: / lewa strona:

right side: / prawa strona:

and some details: / i trochę detali:
And that'll be all for today. Thank you for reading :)
I to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz